I will not walk behind you and be your follower,

I will not walk in front of you and be you leader,

I will walk beside you and be your friend.

Mijn werkwijze


In het begeleiden van kinderen is creatief communiceren het uitgangspunt van Praktijk Samen Wijs, omdat ik van mening ben dat praten alleen niet altijd de juiste methode is, vooral voor jongere kinderen. Ik maak graag gebruik van tekenen, spel of muziek. Ik ben bekwaam met verschillende interventiemethoden. Door op creatieve en natuurlijke wijze te communiceren is contact maken met het kind vaak makkelijker.

De therapiesessies kunnen zowel binnen als buiten plaatsvinden, er is namelijk genoeg ruimte in en om de boerderij. De frisse buitenlucht, de natuur en de aanwezige dieren geven vaak een positieve impuls aan het begeleidingstraject. Ik zet regelmatig dieren in tijdens een sessie. Dieren accepteren je zoals je bent, hebben geen oordeel en kunnen veel troost bieden.

Mijn specialiteit is het inzetten van paarden in de therapie. Zie Therapie met paarden.

Start

Voor aanvang van de begeleiding vindt er een intakegesprek aan huis plaats. Hierbij is het kind niet aanwezig. Voorafgaand aan het gesprek wordt er een vragenlijst toegestuurd, die ik graag voor het intakegesprek ingevuld terug ontvang. Tijdens het intakegesprek wordt de hulpvraag besproken en is het van belang dat de doelstelling helder wordt. Hierbij kan het zijn dat ik u doorverwijs naar andere hulpverleners wanneer de hulpvraag buiten mijn deskundigheid ligt.

Eventueel kan er voor de intake een kennismakingsbezoek plaatvinden. U komt dan samen met uw kind naar Praktijk Samen Wijs om met mij kennis te maken en de sfeer van de praktijklocatie te proeven. Een goede klik is namelijk van groot belang voor het slagen van de begeleiding.

Verdere traject

Elke sessie duurt een uur en zal in het begin wekelijks worden ingepland. In overleg met school kunnen er ook sessies onder schooltijd plaatsvinden. Na vijf of zes sessies vindt er een tussentijdse evaluatie plaats om de vorderingen te bespreken en af te stemmen hoeveel sessies er nog gedaan gaan worden. Dit gaat altijd in goed overleg. Na afloop van de sessies vindt er een eindevaluatie plaats.


Praktijkadres:
Terhornseweg 1
9914 TC Zeerijp

E: info@praktijksamenwijs.nl
KvK: 57165165