Horses and children,
I often think,
have a lot of the good sense there is in the world.

~Josephine Demott Robinson~

Waarom paarden?


Bij Praktijk Samen Wijs worden regelmatig paarden ingezet om kinderen en jongeren te helpen ontwikkelen. Maar waarom juist paarden?

Kuddedieren

Paarden zijn van nature kuddedieren en ook prooidieren. Dit maakt dat zij voor hun overleving afhankelijk zijn van vroegtijdige waarschuwingen. Het lezen van lichaamstaal, het kunnen oppikken van de allerkleinste signalen en het hebben van een goed georganiseerde kudde is daarom van groot belang. De paarden moeten elkaar kunnen vertrouwen in de verdeling van taken en leiderschap. Een heldere communicatie is dan heel belangrijk.

Hierdoor zijn paarden experts geworden in het lezen van lichaamstaal en zijn ze heel gevoelig voor hoe de ander zich gedraagt en wat er in hem omgaat. Dit voelen paarden ook bij mensen. Het paard laat zien dat hij het niet fijn vindt als er onduidelijke communicatie is, er geen overeenstemming is tussen gevoel en handelen of als je onzeker bent. Feitelijk ben je dan niet geschikt voor de kudde. Dit maakt dat we heel veel van paarden kunnen leren en veel inzicht in onszelf krijgen. We worden ons bewust van ons eigen handelen. Als we ons gedrag aanpassen, is het paard onmiddellijk bereid om ons weer in de ‘kudde’ op te nemen of als leider te accepteren.

Een foutje maken mag, paarden oordelen niet en zijn vergevingsgezind.

Het paard als spiegel

Het paard leert ons dat verandering van ons gedrag, gedragsverandering bij de ander teweeg kan brengen. Ook kinderen kunnen dit leren inzien. Hoe het kind zich gedraagt in de omgang met het paard, zo zal het zich grotendeels ook gedragen in het dagelijkse leven. De lichaamstaal geeft helder aan hoe een kind in zijn vel zit. Doordat paarden lichaamstaal zeer goed kunnen lezen, kan er in het contact tussen beiden een spiegel ontstaan voor het kind. Ik vertaal hierbij wat ik zie. Een sessie met paarden biedt de mogelijkheid te leren, te experimenteren en te ervaren in een veilige omgeving.

Door hun grootte en kracht bieden paarden op een natuurlijke manier de kans om moeilijkheden en angst te overwinnen en zelfvertrouwen te ontwikkelen. Het paard biedt veel warmte en veiligheid, waardoor het kind of de jongere op zoek kan gaan naar de eigen mogelijkheden om zijn of haar eigen wijsheid te vergroten. Niet alleen, maar samen.


Praktijkadres:
Terhornseweg 1
9914 TC Zeerijp
Postadres:
Kalverstraat 12
9987 SN Zijldijk
T: 06-18906191
E: info@praktijksamenwijs.nl
KvK: 57165165