Laat los wat voorbij is,
wees dankbaar voor wat over blijft
en kijk vooruit naar wat er komen gaat.

~Voor positiviteit~

Tarieven


Tarieven:
Kennismakingsbezoek Zeerijp (ca. 30 min.) gratis
Therapiesessie (ca. 60 min.) 65 euro
Intakegesprek (60-90 min.) 65 euro
Evaluatiegesprek (ca. 50 min.) 55 euro
Verslaglegging van het gehele traject aan ouders
of aan derden
40 euro
Reiskosten per kilometer 19 cent   
Groepsles voltige (max. 6 kinderen/volwassenen) (90 min.) 10 euro
Individuele voltigeles / zitles / paardrijles (60 min.) 25 euro
Individuele voltigeles / zitles / paardrijles (30 min.) 15 euro
Proefles gratis

  • Tarieven zijn inclusief 21% BTW.
  • U ontvangt per maand/per sessie een factuur die u binnen 21 dagen via de bank dient te betalen.
  • Annulering: Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren worden geannuleerd. Bij niet tijdig afmelden, wordt er een bedrag van € 35,- voor deze sessie in rekening gebracht. Een afspraak kan worden afgezegd via mail of telefonisch. Binnen 24 uur alleen telefonisch.

Vergoeding via de Jeugdwet
Praktijk Samen Wijs is gecontracteerd bij alle Groninger gemeenten via een onderaannemerschap bij Zorgbuurderij De Heemen te Stedum. Hierdoor kan de verleende zorg volledig vergoed worden. Voor een indicatie kunt u terecht bij uw eigen gemeente, ook een (huis)arts kan een verwijzing schrijven. We beschikken over diverse productcodes voor begeleiding en behandeling.

Vergoeding via zorgverzekering
De behandelingen bij Praktijk Samen Wijs worden vergoed vanuit uw aanvullende zorgverzekering op grond van mijn lidmaatschap bij het NVPA, beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten, en registratie in het RBCZ-register als Registertherapeut.
De kosten vallen onder alternatieve zorg of complementaire zorg. Informeert u voor vergoeding rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar of kijk op de website van het NVPA voor een overzicht van alle vergoedingen per zorgverzekering.

Registratiegegevens
  • NVPA lid nr.: 103682
  • AGB-code zorgverlener: 94-101383
  • AGB-code praktijk: 94-062405
  • RBCZ-licentienummer: 214106R
  • KvK registratie nr.: 57165165


Registertherapeut RBCZ en tuchtrecht
De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert. RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke bemiddelaar tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.
Als registertherapeut BCZ© ben ik onderhevig aan het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ). Eventuele klachten kunt u hier indienen.


Praktijkadres:
Terhornseweg 1
9914 TC Zeerijp
T: 06-18906191
E: info@praktijksamenwijs.nl
KvK: 57165165