Slechts door te bewegen blijf je in evenwicht.

Hoe werkt Reflex Integratie?


Hoe weet je nu of een reflex niet goed geïntegreerd is en wat kun je hier dan aan doen? Als MNRI behandelaar kan ik uittesten of er nog actieve reflexen in het lichaam aanwezig zijn. Het is gelukkig mogelijk om via een gericht oefenprogramma alsnog de integratie van reflexen voor elkaar te krijgen. Het kost moed en doorzettingsvermogen, maar de resultaten zullen verrassend zijn!

Werkwijze

Vooraf wordt een vragenlijst ingevuld, waardoor ingeschat kan worden of reflexintegratie zinvol kan zijn voor uw kind. Door ook in gesprek te gaan over de klachten, wordt een beeld verkregen over welke reflexen mogelijk niet goed geïntegreerd zijn. Deze reflexen zullen vervolgens getest worden. Door het geven van een prikkel aan het lichaam door middel van aanraking, zal een reflex wel of niet zichtbaar actief worden. Gelet wordt op de kracht van de beweging en het eventuele verschil tussen links/rechts. Het testen gebeurd wanneer het kind zit of ligt op een behandeltafel. Benieuwd hoe dit testen gaat? Hier kunt u een filmpje bekijken van de Babinski reflex. Op de video is te correcte reactie te zien op een prikkel zoals een baby deze zal maken. Indien er op latere leeftijd dezelfde reactie volgt, is dat een teken van het niet geïntegreerd zijn van deze reflex.

Het integreren van een reflex op latere leeftjd vindt plaats door het uitvoeren van passieve en actieve bewegingen, met weinig inzet van kracht. Reflexintegratie is een unieke oefentherapie die thuis ook makkelijk toegepast kan worden. Bij het integreren van reflexen gaat het om het maken van nieuwe verbindingen in de hersenen. Hoe vaker de oefeningen herhaald worden, hoe sneller en sterker de verbindingen worden. Totdat het lichaam weer begrijpt wat de bedoeling is. De positieve resultaten zullen dan ook blijvend zijn.

Opbouw van de integratie

Na het testen volgt het daadwerkelijke integreren. Een therapiesessie zal in het begin iedere week plaatsvinden, waarbij ouders betrokken worden om uitleg te krijgen over de oefeningen en de functie ervan. Er wordt verwacht dat er dagelijks thuis geoefend wordt, wat ongeveer 5 à 10 minuten in beslag neemt. Als dit goed verloopt zal er niet meer wekelijks een therapiesessie nodig zijn. Regelmatig zal er getest blijven worden en worden de oefeningen indien nodig aangepast.


Praktijkadres:
Terhornseweg 1
9914 TC Zeerijp
Postadres:
Kalverstraat 12
9987 SN Zijldijk
T: 06-18906191
E: info@praktijksamenwijs.nl
KvK: 57165165