Niet de klacht is het probleem, het is juist de sleutel tot de oplossing!

Mogelijke gevolgen bij niet goed geïntegreerde reflexen


De volgende klachten kunnen een aanwijzing zijn voor nog niet goed geïntegreerde reflexen:

  Leermoeilijkheden
 • moeite hebben met taal, spelling, rekenen
 • lezen gaat langzaam
 • lezen gaat vlot, maar wat er gelezen is blijft niet hangen
 • schrijven gaat moeizaam en/of scheef
 • een verkrampte of abnormale pengreep
 • herhaaldelijk fouten maken bij overschrijven
 • black-out hebben bij toetsen
 • met de benen opgekruld op de stoel zitten/op één of beide benen zitten
 • het hoofd ondersteunen tijdens het schrijven of eten
 • moeite met concentratie of stilzitten
  Gedrag/emotioneel
 • faalangstig, bang, onzeker, zenuwachtig, druk, snel boos
 • overgevoelig voor geluid, licht of labels van kleren
 • grenzeloosheid
 • schrikken van harde geluiden
 • gepest worden of zelf pesten
  Motorische of lichamelijke klachten
 • duimzuigen, nagelbijten, knabbelen op kleren/pennen
 • regelmatig struikelen
 • moeite met evenwicht bewaren
 • boven de leeftijd van 5 jaar nog regelmatig in bed of in de broek plassen
 • wagenziekte
 • hoogtevrees
 • vaak hoofdpijn
 • niet kunnen stilzitten of niet kunnen stoppen met praten of geluiden maken
 • bij het fietsen draait het stuur bij omkijken mee
 • het kind is ‘onhandig’, gooit bv. vaak drinken om
 • niet met de armen opvangen bij vallen

Terug naar de basis

Niet goed geïntegreerde reflexen (zoals hier uitgelegd) hebben negatieve gevolgen voor de verdere ontwikkeling van een kind. Het centrale zenuwstelsel is nog niet rijp en de motoriek kan veel dingen nog niet aan. Het lichaam doet niet wat de hersenen willen. Fietsen kan een grote opgave worden, gymmen wordt een uitdaging en ook school wordt een struikelblok.

Nog aanwezige primaire reflexen kunnen de bewegingscontrole, oogfunctionering, oog-handcoördinatie, evenwicht en waarnemingsvermogen, en alles wat daar mee samenhangt vertragen of hinderen. Leerproblemen, concentratieproblemen, visuele problemen, het is slechts een greep uit de mogelijke gevolgen. Een kind gaat compensatiegedrag vertonen, wat erg inefficiënt is en onnodig veel energie kost. De oorzaak ligt dus vaak bij de basis van de ontwikkeling van het kind.

Het is in Nederland nog vrij onbekend dat deze primaire reflexen ook allerlei problemen geven die lijken op dyslexie, Ad(h)d, Add, autisme, dyscalculie, lees-, schrijfproblemen en concentratiestoornissen. De basis van deze problemen liggen vaak bij neuro motorische onrijpheid!


Praktijkadres:
Terhornseweg 1
9914 TC Zeerijp
Postadres:
Kalverstraat 12
9987 SN Zijldijk
T: 06-18906191
E: info@praktijksamenwijs.nl
KvK: 57165165