The best teachers are those who show you where to look, but don't tell you what to see.

~Alexandra K. Trenfor~

Praktijk voor RT en huiswerkbegeleiding
    De Ezelsbrug


Heeft uw kind moeite met leren of plannen, is er een achterstand op school of is er een vak wat steeds maar niet wil lukken? Laat leren weer leuk worden!

Praktijk Samen Wijs werkt nauw samen met Praktijk De Ezelsbrug. Deze onderwijsboerderij biedt remedial teaching, bijlessen en huiswerkbegeleiding aan kinderen uit het basis en middelbaar onderwijs. Daarnaast biedt het een plek voor individueel onderwijs voor kinderen die door omstandigheden geen regulier onderwijs kunnen volgen. Ook kunnen kinderen en jongeren hier terecht voor onderzoek en begeleiding van dyslexie en dyscalculie.

Praktijk De Ezelsbrug en Praktijk Samen Wijs zijn op dezelfde locatie gevestigd, wat veel voordelen biedt. Regelmatig gaan leer- en gedragsproblemen namelijk samen. Door onze samenwerking kan er zowel op leer als gedragsgebied ondersteuning geboden worden. We zetten datgene in wat het kind of de jongere echt nodig heeft. Een leerprobleem kan bijvoorbeeld faalangst veroorzaken, maar faalangst kan ook de oorzaak zijn van moeilijk leren. Het is dan belangrijk om op het goede spoor begeleiding in te zetten.

Voor meer informatie over de mogelijkheden op het gebied van leerondersteuning, bekijk de website van De Ezelsbrug.


Praktijkadres:
Terhornseweg 1
9914 TC Zeerijp

E: info@praktijksamenwijs.nl
KvK: 57165165